مزاياي و قابليت‌هاي جنوب شرق ایران

پروژه ها

قرار گرفتن چابهار در يک خليج، موقعيت بندري ايده‌آلي را براي توسعه فيزيکي آينده به آن مي‌دهد که بسياري از بنادر دنيا داراي اين حسن نيستند.از جمله مهمترين مزيت‌هاي بندر چابهار همجواري با منطقه آزاد تجاري صنعتي چابهار است.

بندر چابهار به عنوان يکي از بنادر مهم در جنوب ايران و در بخش شمالي درياي عمان قرار گرفته است. اين بندر به علت موقعيت استراتژيک و دستيابي به آب‌هاي آزاد بين المللي جايگاه ويژه‌اي در مبادلات ايران با ساير کشور‌هاي منطقه دارد. از سوي ديگر اين بندر به علت نزديکي به کشور‌هايي نظير افغانستان، پاکستان و آسياي ميانه، در آينده‌اي نزديک با اتصال به شبکه ريلي کشور اهميت ويژه‌اي در ترانزيت کالا به اين کشور‌ها خواهد داشت. همچنين اين بندر به عنوان تنها بندر اقيانوسي ايران، يکي از نقاط کليدي در حاشيه خليج فارس و درياي عمان بوده و در کريدور شمال –جنوب نقش مهمي ايفاء خواهدکرد.

قرار گرفتن چابهار در يک خليج، موقعيت بندري ايده‌آلي را براي توسعه فيزيکي آينده به آن مي‌دهد که بسياري از بنادر دنيا داراي اين حسن نيستند.از جمله مهمترين مزيت‌هاي بندر چابهار همجواري با منطقه آزاد تجاري صنعتي چابهار است. از قابليت هاي ديگر اين بندر به عنوان بزرگترين بندر اقيانوسي کشور مي‌توان به برخورداري از بالاترين عمق پاي اسکله (۱۶ متر) نسبت به ساير بنادر کشور، قرار داشتن در خارج از محدوده خليج فارس و تنگه هرمز و بندري بدون محدوديت که فاصله آن تا فرودگاه ۴۰ کيليومتر است اشاره کرد.علاوه بر آن اين بندر نزديک‌ترين مسير دريايي به کشور‌هاي جنوب شرق آسيا، اروپا و آفريقاست و بهينه‌ترين و کم هزينه‌ترين بندر براي ترانزيت به کشور‌هاي CIS و افغانستان محسوب مي‌شود.از ديگر مزاياي اين بندر سيستم تک پنجره به منظور ارائه خدمات بندري به صورت متمرکز است و نقشي که اين بندر در کريدور شمال –جنوبداردنيزبسيارحائزاهميتاست. دو اسکله شهيد بهشتي و شهيد کلانتري در چابهار و کرانه درياي عمان و اقيانوس هند واقع شده و از اهميت بازرگاني و راهبردي فوق‌العاده‌اي برخوردارند. اين بنادر با ابلاغ لايحه توسعه منطقه آزاد چابهار توسط رئيس جمهور منطقه آزاد شدند.

استانهای حنوب شرقی ایران داراي استعدادها و ظرفيت هاي فراوان ترانزيت و تجارت، مرز و ظرفيت هاي بالقوه معدني مي باشند. برخي از اين ظرفيتها مانند معادن غني طلا و مس و … به تنهايي مي‌تواند جايگزين درآمدهاي نفتي کشور شود که عدم توجه به اين ظرفيتها در گذشته باعث شده، کشور از مزاياي اين استان محروم بماند. در حال حاضر سيستان و بلوچستان مورد توجه مقام معظم رهبري، دولت و ساير ارکان نظام است و خدمات خوبي در استان انجام شده است که اين خدمات متعلق به نظام است و نبايد به نام شخص و يا دولت خاصي مصادره شود. در سند آمايش استان مهمترين مزيت استان ترانزيت و تجارت عنوان شده و سيستان و بلوچستان تنها استان کشور است که با کشور پاکستان هم مرز است و از طريق اين کشور با کشورهاي هند و چين که ۳۵درصد جمعيت جهان مربوط به اين سه کشور مي‌باشد، در ارتباط است و از طرفي با جمعيت ۲و نيم ميلياردي کشورهاي عضو آيورا ۵۰ درصد جمعيت جهان را شامل مي شوند که بهترين دسترسي را به آبهاي آزاد و ظرفيتهاي ترانزيتي و تجاري را در حوزه سيستان و بلوچستان دارا مي باشند. دولت براي تحقق اين امور، توجه ويژه و سرمايه گذاري زيادي در حوزه هاي مختلف از قبيل بندر، راه‌آهن، بزرگراه، فرودگاه ها، ساماندهي حاشيه نشيني و گازرساني انجام داده است و به رغم اينکه شرايط اقتصادي کشور خوب نيست، اما طرح‌هاي استان با جديت در حال اجرا است.