پایش معادن مکران

پروژه ها

در واقع، براي رسيدن به توسعه اقتصادي، بهره برداري از معادن کشور مي تواند يکي از بهترين راه ها باشد.بخش معدن در بازار جهاني نيز نقش بسيار عمده اي ايفا مي کند.

پایش معادن مکران، شامل کلیه بخشهای زنجیره معدن و مواد معدنی از جمله سرمایه پذیری، اکتشاف، استخراج، فراوری، ثبت محدوده های جدید، انجام مطالعات زمین شناسی، نقشه برداری، ژئوفیزیکی، ژئوشیمیایی و تهیه انواع نقشه ها، تعیین ذخیره قطعی، تهیه دستورالعمل های اکتشافی و بهره برداری، طراحی معادن روباز و زیرزمینی، خرید و فروش محدوده ها و مواد معدنی، قیمت گذاری محدوده های معدنی و ایجاد حلقه اتصال بین معدنکاران و سرمایه گذاران داخلی و خارجی می باشد.

اهداف پیش روی این گروه، فعالیت علمی و اصولی در زمینه اکتشاف، استخراج و بهره برداری از مواد معدنی، توسعه اکتشافات عمیق، صادرات مواد معدنی و افزایش ارزش آنها از طریق فرآوری و تولید محصولات جدید معدنی، تصحیح فرایند بازرگانی محدوده ها و مواد معدنی، کمک به ارتقاء سطح علمی موضوعات مرتبط می باشد. تاکید بر پتانسیلهای معدنی و بازرگانی جنوب شرق کشور با محوریت چابهار با در نظرگرفتن فعالیتهای بین المللی در دستور کار گروه قرار دارد.